Noutati - Regio Bucuresti Ilfov

Proiecte

Noutati

Depunerea si evaluarea proiectelor in cadrul POR 2007 - 2013 va fi intrerupta in perioada 21 decembrie 2009 - 11 ianuarie 2010

In perioada 21 decembrie 2009 - 10 ianuarie 2010 se vor intrerupe depunerea cererilor de finantare in cadrul Programului Operational Regional 2007 - 2013, precum si activitatile de evaluare, selectie si contractare ale acestora, conform Instructiunii nr. 41 din data de 8 decembrie 2009, emisa de Autoritatea de Management pentru POR (AM POR).

Corrigendum nr. 1 la Ghidul Solicitantului pentru DMI 4.3

In data de 16.11.2009, Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional a emis Corrigendumul nr. 1 la Ghidul solicitantului pentru domeniul major de interventie 4.3 "Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor". Impreuna cu textul Corrigendumului s-a publicat si ghidul solicitantului consolidat, care include modificarile efectuate.

Important !

Lansarea Ghidului Solicitantului pentru DMI 4.3

Autoritatea de Management POR a lansat apelul de proiecte pentru domeniul major 4.3 "Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor."

Lansarea Ghidului Solicitantului pentru DMI 5.2

Autoritatea de Management POR a lansat apelul de proiecte pentru domeniul major 5.2 "Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale si cresterea calitatii serviciilor turistice."

Instruc?iune privind armonizarea ghidurilor solicitantului

Instruc?iune privind armonizarea ghidurilor solicitantului aferente Programului Operational Regional 2007-2013 si a manualului de evaluare, selectie si contractare al Autoritatii de Management cu Hotararea nr. 42 a Comitetului de Monitorizare al Programului Operational Regional

Instruc?iune privind lista de rezerv? a proiectelor

Nota vizeaza informarea privind constituirea listei de rezerva pentru cererile de finantare depuse in cadrul Programului Operational Regional 2007-2013

Lista conturi trezorerie pentru beneficiari REGIO

Lista conturilor care trebuie deschise de catre beneficiarii proiectelor finantate prin Programul Operational Regional, la unitatea trezoreriei statului la care sunt arondati, conform prevederilor OUG nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul de convergenta.

Nota catre solicitantii de finantare cu privire la evaluarea subcriteriului privind bugetul proiectului

Nota vizeaza informarea corecta si completa a solicitantilor de finantare cu privire la modul de acordare a punctajului pentru subcriteriul privind bugetul proiectului, pentru ca acestia sa poata elabora corect acest capitol din cererea de finantare.

Modificari legislative cu privire la atribuirea contractelor de achizitie publica

In data de 27.07.2009, a fost publicata in M.O. nr. 515, HG 834/2009 privind modificarea si completarea HG 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.

Ghidul solicitantului pentru domeniul 5.2. este supus consultarii

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional a publicat, spre consultare, ghidul solicitantului pentru domeniul major de interventie 5.2.Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale si cresterea calitatii serviciilor turistice.

Noua varianta a Ghidului solicitantului pentru domeniul 4.3. publicata spre consultare

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional a publicat, spre consultare, ghidul solicitantului pentru domeniul major de interventie 4.3. Sprijinirea dezvoltarii microîntreprinderilor.

ADRBI intentioneaza sa achizitioneze un spatiu cu destinatia de birouri

Suprafata minima care sa fie alocata pentru birouri (fara holuri, spatii administrative etc) trebuie sa fie de minim 450 mp (pentru spatii compartimentate) sau minim 550 mp (tip open space).

Finalizarea primului contract cu finantare REGIO pentru ADRBI

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti Ilfov (ADRBI), in calitate de Organism Intermediar (OI) pentru Regio - Programul Operational Regional 2007-2013 in Regiunea Bucuresti Ilfov, a finalizat proiectul "Implementarea Programului Operational Regional 2007-2013 in Regiunea Bucuresti Ilfov", Cod SMIS 1983.

Instructiune AM POR cu privire la indeplinirea criteriului de eligibilitate referitor la dovada proprietatii asupra imobilului obiect al cererii de finantare

Avand in vedere prevederile Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr.7 / 13.03.1996 republicata si ale Decretului - Lege nr.115 / 27.04.1938, pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare, Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional a emis o Instructiune cu privire la indeplinirea criteriului de eligibilitate referitor la dovada proprietatii asupra imobilului obiect al cererii de finantare.