Reuniune de lucru a retelei de multiplicatori REGIO - Regio Bucuresti Ilfov

Proiecte

Reuniune de lucru a retelei de multiplicatori REGIO

In cadrul activitatilor de informare si promovare privind oportunitatile de finantare prin Instrumente Structurale, ADRBI a organizat a doua reuniune de lucru a retelei de multiplicatori REGIO, in care au fost prezentate activitatile desfasurate in anul 2008 pentru promovarea Programului Operational Regional - REGIO, in parteneriat cu membrii retelei si in care au fost inaintate propuneri de activitati pentru anul in curs.

In cele sase luni de la infiintare, reteaua regionala Bucuresti-Ifov a multiplicatorilor de informatii despre Programul Operational Regional si-a axat activitatile pe diseminarea informatiilor necesare pentru elaborarea cererilor de finantare in cadrul diverselor domenii majore de interventie ale programului. In acest fel, unul dintre obiectivele retelei, respectiv asigurarea unui flux continuu de informatii catre potentialii beneficiari de finantari din fonduri structurale, a fost atins. ADRBI isi propune sa imbunatateasca activitatile retelei, in sensul adaptarii acestora la nevoile specifice ale beneficiarilor, prin utilizarea tuturor instrumentelor care pot asigura functionarea optima a retelei regionale.