Open Days Workshop "Investitiile teritoriale integrate - cea mai buna cale de a integra spatiile urbane europene" - Regio Bucuresti Ilfov

Proiecte

Open Days Workshop "Investitiile teritoriale integrate - cea mai buna cale de a integra spatiile urbane europene"

Scopul atelierului a fost de a prezenta un set de acţiuni practice (cele mai bune strategii) din diferite perspective - precum şi exemple din statele membre ale UE care implementează ITI cu ajutorul fondurilor structurale, şi al statelor candidate care utilizează instrumente de pre-aderare în abordările integrate, de jos în sus, pentru zonele rurale şi urbane.

Cinci regiuni şi oraşe europene au organizat acest atelier în parteneriat. O Agendă urbană europeană ar putea ajuta oraşele să urmărească o abordare mai strânsă reunind împreună eforturile depuse la diferite niveluri ale adeministraţiei: pe scurt, de a integra spaţiile urbane europene. Prin acest atelier, am incercat să aducem în dezbatere cele mai inovative iniţiative şi strategii pe care autorităţile locale le au în prezent sau pe care plănuiesc să le urmărească prin ITI, precum şi tipurile de proiecte pe care le implementează în vedere a dezvoltării investiţiilor teritoriale integrate.

Prezentarile pot fi descarcate din coloana din dreapta.