Caravana REGIO Hyperion - Regio Bucuresti Ilfov

Proiecte

Caravana REGIO Hyperion

Agen?ia pentru Dezvoltare Regional? Bucure?ti-Ilfov (ADRBI) a organizat, în data de 30 martie 2012, o nou? caravan? de informare cu privire la situa?ia contract?rii ?i implement?rii proiectelor finan?ate prin Programul Opera?ional Regional în regiunea Bucure?ti-Ilfov.

Evenimentul a avut loc la Universitatea Hyperion.

În cadrul întâlnirii, au fost prezentate ?i oportunit??i de finan?are din alte programe opera?ionale sectoriale, POS CCE ?i POS DRU. Agenda si materialele prezentate sunt disponibile al?turat.

Galerie foto