Evenimente - Regio Bucuresti Ilfov

Proiecte

Evenimente

Caravana Regio - Mai 2009

Agen?ia pentru Dezvoltare Regional? Bucure?ti-Ilfov, în calitate de Organism Intermediar pentru Regio, a organizat, in decursul lunii mai, trei seminarii de prezentare a oportunit??ilor de finan?are prin instrumente structurale a proiectelor ini?iate de autorit??ile publice locale.

Reuniune de lucru a retelei de multiplicatori REGIO

In cadrul activitatilor de informare si promovare privind oportunitatile de finantare prin Instrumente Structurale, ADRBI a organizat a doua reuniune de lucru a retelei de multiplicatori REGIO, in care au fost prezentate activitatile desfasurate in anul 2008 pentru promovarea Programului Operational Regional - REGIO, in parteneriat cu membrii retelei si in care au fost inaintate propuneri de activitati pentru anul in curs.

Seminar de informare DMI 3.2

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti-Ilfov (ADRBI), in calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operational Regional, a organizat, in ziua de 29 aprilie 2009, la Stirbei Center-Sala Litexco, Bucuresti, un seminar de informare pentru potentialii beneficiari ai domeniului major de interventie 3.2 "Reabilitarea/ modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor sociale".

Seminar de informare DMI 3.1

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti-Ilfov (ADRBI), in calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operational Regional, a organizat, in ziua de 27 aprilie 2009, la Stirbei Center-Sala Litexco, Bucuresti, un seminar de informare pentru potentialii beneficiari ai domeniului major de interventie 3.1 "Reabilitarea/ modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate".

Caravana Regio - Martie-Aprilie 2009

In perioada 25 martie - 7 aprilie 2009, expertii din cadrul ADRBI s-au intalnit cu reprezentantii Scolii Nationale de Studii Politice si Administrative, ai Academiei de Poli?ie "Alexandru Ioan Cuza", ai Universitatii de Arhitectura si Urbanism "Ion Mincu", ai Universitatii Politehnice, ai Acadamiei de Studii Economice si ai Universitatii Bucuresti, in cadrul unei caravane de informare pentru potentialii beneficiari ai domeniul major de interventie 3.4, "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua"

Seminar de informare DMI 1.1

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti-Ilfov (ADRBI), in calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operational Regional, a organizat in data de 10 februarie 2009, la Stirbei Center-Sala Litexco, Bucuresti, seminarul de informare pentru potentialii beneficiari ai domeniului major de interventie 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbana.

REGIO Cafe

Miercuri, 17.12.2008, Agentia pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti Ilfov (ADRBI) a organizat evenimentul BI REGIO CAFE, o dezbatere cu reprezentantii mass-media privind stadiul implementarii REGIO la nivelul regiunii Bucuresti-Ilfov.

Caravana de informare

Agen?ia pentru Dezvoltare Regional? Bucure?ti-Ilfov, în calitate de Organism Intermediar pentru Regio, a organizat in datele de 9, respectiv 11 decembrie 2008, la sediul Prim?riei Sectorului 2 si Casa de Cultura din Chitila, dou? seminarii de prezentare a oportunit??ilor de finan?are prin instrumente structurale a proiectelor ini?iate de autorit??ile publice locale.

Reuniune de lucru a retelei regionale a multiplicatorilor de informatii REGIO

In data de 4.11.2008, a avut loc la Colegiul Economic "Virgil Madgearu" din Bucuresti, reuniunea de lucru a retelei regionale a multiplicatorilor de informatii pentru REGIO - Programul Operational Regional.

Ziua Regiunilor

Evenimentul a reunit, intr-un cort deschis publicului larg, cele 8 ADR-uri care au promovat oportunitatile de investitii ale fiecarei regiuni de dezvoltare, prezentand proiectele in desfasurare, atractiile turistice si zestrea culturala specifica.

Seminar de informare Regio DMI 3.2 si 3.4

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti-Ilfov a organizat in data de 23.09.2008, un seminar de informare pentru potentialii beneficiari ai domeniilor majore de interventie 3.2 "Reabilitarea/ modernizarea/echiparea serviciilor sociale" si 3.4 "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua" din cadrul Programului Operational Regional (REGIO).

Seminar de informare Regio DMI 4.2 si 5.1

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti-Ilfov a organizat in data de 22.09.2008, un seminar de informare pentru potentialii beneficiari ai domeniilor majore de interventie 5.1 "Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural si crearea/modernizarea infrastructurilor conexe" si 4.2 "Reabilitarea siturilor industriale poluate si neutilizate si pregatirea pentru noi activitati" din cadrul Programului Operational Regional (REGIO).

Seminar de informare Regio DMI 4.1 si 5.2

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti-Ilfov a organizat in data de 27.05.2008, un seminar de informare pentru potentialii beneficiari ai domeniilor majore de interventie 4.1 "Dezvoltarea durabila a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanta regionala si locala" si 5.2 "Crearea/dezvoltarea/modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale si cresterea calitatii serviciilor turistice" din Programul Operational Regional (REGIO).

Seminar de informare Regio DMI 4.3

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti-Ilfov a organizat in data de 9.04.2008, un seminar de informare pentru potentialii beneficiari ai domeniului major de interventie 4.3 "Sprijinirea microintreprinderilor" din Programul Operational Regional (REGIO).

Lansare POR Bucuresti-Ilfov

Laszlo Borbely, Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor, Gabriel Friptu, Directorul General al Autoritatii de Management pentru Programul Operational Regional din cadrul Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor, Adriean Videanu, Presedintele Consiliului pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti - Ilfov, si Dan Nicula, Directorul Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti - Ilfov au lansat, la Bucuresti, Programul Operational Regional la nivelul Regiunii Bucuresti - Ilfov.