Evenimente - Regio Bucuresti Ilfov

Proiecte

Evenimente

Caravana REGIO CCIB

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti-Ilfov (ADRBI) a organizat, în data de 29 martie 2012, la sediul Camerei de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti, o caravana REGIO de informare asupra situatiei implementarii programului la nivelul regiunii Bucuresti-Ilfov si în principal la nivelul Municipiului Bucuresti.

Caravana de informare la Prefectura Judetului Ilfov

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti-Ilfov (ADRBI) a organizat, în data de 27 martie 2012, la sediul Prefecturii Judetului Ilfov, o caravana de informare cu privire la situatia contractarii si implementarii proiectelor finantate prin Programul Operational Regional în regiunea Bucuresti-Ilfov.

Intalnire de corelare a organismelor intermediare pentru programe operationale si PNDR din Bucuresti-Ilfov - martie 2012

ADRBI a organizat, in data de 27 martie 2012, o intalnire care a avut ca scop corelarea activitatilor pentru dinamizarea accesului la finantare nerambursabila. Cu aceasta ocazie, s-a prezentat stadiul programelor operationale in regiunea Bucuresti-Ilfov.

Caravana de informare DGASPC Sector 1

Agen?ia pentru Dezvoltare Regional? Bucure?ti-Ilfov (ADRBI) a organizat in data de 22 februarie 2012, în colaborare cu DGASPC Sector 1, o noua caravana de informare a publicului din regiune asupra rezultatelor si perspectivelor Regio.

BI REGIO Cafe - februarie 2012

In data de 22 februarie 2012, ADRBI a organizat intalnirea traditionala cu presa, BI REGIO CAFE. In cadrul acesteia, reprezentantii mass-media au fost informati cu privire la stadiul implementarii REGIO la nivelul regiunii Bucuresti-Ilfov.

Conferinta 'Regio – realizari si perspective in regiunea Bucuresti-Ilfov'

In data de 7 decembrie 2011, Agen?ia pentru Dezvoltare Regional? Bucure?ti-Ilfov a organizat Conferin?a 'Regio - realizari si perspective in regiunea Bucuresti-Ilfov'.

BI Regio Cafe - noiembrie 2011

In data de 16.11.2010, ADRBI a organizat o noua intalnire BI REGIO CAFE, in cadrul careia reprezentantii mass-media au fost informati cu privire la stadiul implementarii REGIO la nivelul regiunii Bucuresti-Ilfov.

Seminarul 'Programe de garantare a creditelor pentru beneficiarii de finantare din instrumente structurale' - 11.2011

Agen?ia pentru Dezvoltare Regional? Bucure?ti-Ilfov (ADRBI) a organizat, in colaborare cu Centrul InfoEuropa al Departamentului pentru Afaceri Europene, seminarul "Programe de garantare a creditelor pentru beneficiarii de finantare din instrumente structurale", în data de 1 noiembrie 2011, la sediul Centrului, Calea Victoriei nr. 88, Bucure?ti.

Reuniunea retelei regionale a comunicatorilor BI REGIO - noiembrie 2011

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti-Ilfov (ADRBI) a convocat, in data de 01.11.2011, o intalnire a comunicatorilor de informatii cu privire la fondurile structurale de la nivel regional. Au fost prezentate rapoarte privind activitatea re?elei, precum ?i situa?ia implement?rii Programului Opera?ional Regional. De asemenea, s-au dezb?tut perspectivele de dezvoltare ?i nevoile de finan?are ale regiunii Bucure?ti-Ilfov.

Intalnire de corelare a organismelor intermediare pentru programe operationale si PNDR din Bucuresti-Ilfov - noiembrie 2011

ADRBI a organizat in data de 1 noiembrie 2011 o intalnire ce are ca scop corelarea activitatilor pentru dinamizarea accesului la finantare nerambursabila.

Caravana de informare - Oportunitati de dezvoltare existente in regiunea Bucuresti-Ilfov - octombrie 2011

Agen?ia pentru Dezvoltare Regional? Bucure?ti-Ilfov (ADRBI) a organizat in data de 24 octombrie 2011, în colaborare cu Primaria Sectorului 2, o noua caravana de informare "Oportunitati de dezvoltare existente in regiunea Bucuresti Ilfov".

Noutati din Bucuresti-Ilfov in implementarea REGIO

Agen?ia pentru Dezvoltare Regional? Bucure?ti-Ilfov (ADRBI), în calitate de Organism Intermediar pentru Regio - Programul Opera?ional Regional, a organizat, în ziua de 20 septembrie 2011, un seminar de promovare a rezultatelor implement?rii Regio.

BI REGIO Cafe - septembrie 2011

Marti, 6.09.2011, Agentia pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti Ilfov (ADRBI) a organizat o noua intalnire cu reprezentantii presei, sub titulatura BI REGIO CAFE, in cadrul careia s-a discutat stadiul implementarii REGIO - Programul Operational Regional.

Caravana de informare 'Oportunitati de dezvoltare existente in regiunea Bucuresti-Ilfov' 15 iulie 2011

Agentia pentru Dezvoltare Regional? Bucuresti-Ilfov (ADRBI) a organizat Caravana de informare "Oportunitati de dezvoltare existente in regiunea Bucuresti-lfov", în colaborare cu JICA ALUMNI ROMANIA si Universitatea Bucuresti, în data de 15 iulie 2011, la Facultatea de Drept, Sala Senat.

Caravana de informare 'Oportunitati de dezvoltare existente in regiunea Bucuresti-Ilfov' 21 iulie 2011

Agen?ia pentru Dezvoltare Regional? Bucure?ti-Ilfov (ADRBI) a organizat in data de 21 iulie 2011, în colaborare cu Universitatea Politehnic? Bucure?ti, Caravana de informare "Oportunitati de dezvoltare existente in regiunea Bucuresti Ilfov".