Structura - Regio Bucuresti Ilfov

Proiecte

Structura

Datorită importanţei rolului de Organism Intermediar (OI) pentru POR atribuit ADRBI, compartimentele şi posturile sunt definite în funcţie de nivelul de implicare al acestora în îndeplinirea atribuţiilor şi activităţilor specifice implementării POR.

Prima zona funcţională este reprezentată de compartimentele care îndeplinesc exclusiv funcţiuni / atribuţii / activităţi corespunzatoare implementării POR, iar în aceste compartimente toate posturile sunt cu implicare 100 % în implementarea POR. Compartimentele din această zonă funcţională se numesc compartimente de specialitate pentru POR şi se regăsesc în Direcţia Implementare POR:

- Departamentul Evaluare, Selecţie & Contractare
- Departamentul Monitorizare Proiecte
- Departamentul Verificare Proiecte
- Compartimentul Relaţia cu AM POR

Compartimentele situate în cea de-a doua zonă funcţională sunt compartimentele cu implicare parţială/suport pentru POR:

- Departamentul Financiar - Contabilitate
- Departamentul Asistenţă Tehnică
- Biroul Control Financiar Preventiv
- Departamentul Audit Intern
- Departamentul Resurse Umane & Dezvoltare Organizatională
- Oficiul Juridic
- Departamentul Administrativ-Arhivă
- Departamentul Secretariat
- Departamentul Sisteme Informatice & SMIS
- Departamentul Promovare Regională & Investiţii
- Departamentul Planificare, Programare, Monitorizare & Portofoliu Proiecte
- Biroul Regional Ilfov

 

;