POR 2014-2020 - Regio Bucuresti Ilfov

Proiecte

POR 2014-2020

Programul Operațional Regional 2014-2020 succede Programul Operațional Regional 2007-2013 și este unul dintre programele prin care România va putea accesa fondurile europene structurale și de investiții provenite din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), în perioada actuală de programare.

Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 este gestionat de Autoritatea de Management pentru POR din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și a fost adoptat de Comisia Europeană (CE) pe data de 23 iunie 2015.

POR 2014-2020 își propune ca obiectiv general creșterea competitivității economice și îmbunătăţirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale, prin
sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, infrastructurii și serviciilor, pentru dezvoltarea durabilă a regiunilor, astfel încât acestea să își poată gestiona în mod eficient resursele și să își valorifice potențialul de inovare și de asimilare a progresului tehnologic.
Aceste obiective sunt traduse în 11 axe prioritare (plus o axă de asistență tehnică), care au în total o alocare estimată de 8,25 miliarde euro, din care 6,7 miliarde de euro reprezintă sprijinul UE, prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), iar 1,5 miliarde de euro - contribuția națională:
• Axa prioritară 1: Promovarea transferului tehnologic

• Axa prioritară 2: Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii

• Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon

Prioritatea de investitie 3.1. Operatiunea A. Cladiri rezidentiale Descarca ghidul

• Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile

• Axa prioritară 5: Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural

Prioritatea de investiţii 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultura Descarca ghidul

Prioritatea de investiţii 5.2 - Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului Descarca ghidul


• Axa prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională

Descarca Ghidul Solicitantului Axa 6

• Axa prioritară 7: Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului

Prioritatea de investiții 7.1. Investiţii în infrastructura de turism Descarca ghidul

• Axa prioritară 8: Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale

• Axa prioritară 9: Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban

• Axa prioritară 10: Îmbunătățirea infrastructurii educaționale

• Axa prioritară 11: Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în cadastru şi cartea funciară

Notă: Pentru regiunea Bucureşti-Ilfov în perioada de programare 2014-2020, sunt disponibile doar axele 3, 5, 6, 9 şi 10

Pentru a accesa toate informaţiile dedicate POR 2014 - 2020 vă rugăm să accesaţi pagina http://2014-2020.adrbi.ro

;