Planul Regional de Dezvoltare 2007-2013 - Regio Bucuresti Ilfov

Proiecte

Planul Regional de Dezvoltare 2007-2013

Planul de Dezvoltare Regională (PDR) este documentul de planificare strategică al regiunii, elaborat într-un larg parteneriat, care are ca scop orientarea şi stimularea dezvoltării economice şi sociale la nivel regional.

 PDR este un document complex care analizează, identifică şi formulează:

- Starea socio-economică actuală
- Punctele slabe şi ameninţările cu care se confruntă regiunea
- Punctele forte pe care se poate sprijini regiunea, precum şi şansele care pot fi fructificate
- Strategia de dezvoltare
- Planificarea financiară a măsurilor cuprinse în strategie.

În mai 2006, a fost aprobat Planul de Dezvoltare Regională Bucureşti Ilfov pentru perioada 2007-2013, întocmit de Agenţia pentru Dezvoltare Regională Bucureşti-Ilfov cu sprijinul partenerilor regionali, în cadrul procesului de programare pentru Fonduri Structurale şi respectând prevederile HG 115/2004.

 Acest document reprezintă rezultatul unui proces pe care ADR Bucureşti-Ilfov l-a inceput în cursul anului 2005 şi a presupus, pe lângă munca experţilor ADR BI şi a celor din proiectul de înfrăţire cu Regiunea Lazio, colectarea şi prelucrarea unui important volum de informaţii şi propuneri primite din partea partenerilor din grupurile de lucru pe care Agenţia le-a consultat în diverse etape ale procesului.

;