Despre - Regio Bucuresti Ilfov

Proiecte

Despre

POR 2014-2020

Planul Regional de Dezvoltare 2007-2013

Planul de Dezvoltare Regională (PDR) este documentul de planificare strategică al regiunii, elaborat într-un larg parteneriat, care are ca scop orientarea şi stimularea dezvoltării economice şi sociale la nivel regional.

Atributii

Pentru stabilirea cadrului general de implementare POR la nivel regional, între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei şi ADRBI a fost semnat un Acord Cadru, în care sunt specificate responsabilităţile şi atribuţiile celor două părţi semnatare.

Structura

Datorită importanţei rolului de Organism Intermediar (OI) pentru POR atribuit ADRBI, compartimentele şi posturile sunt definite în funcţie de nivelul de implicare al acestora în îndeplinirea atribuţiilor şi activităţilor specifice implementării POR.